Magnopulse

Het nieuwste en meest compacte systeem voor laagfrequent pulserend magneetveldtherapie. De Magnopulse 2001 is zo compact, dat zij in een bijgeleverde koffer meegenomen kan worden. Het systeem werkt op een oplaadbare 12V accu. Dit houdt in dat niet direct elektriciteit nodig is om van dit handige apparaat gebruik te maken.Een geavanceerde microprocessorbesturing zorgt ervoor dat frequenties fijner ingesteld zijn en meer en krachtiger bereik hebben. Verschillende structuren in het lichaam hebben verschillende, heel specifieke frequenties. Het magneetveldsysteem dient daarop afgestemd te kunnen worden. Daartoe is van belang dat een gehanteerd laagfrequent magneetveld systeem zich perfect laat sturen en de behandeling controleerbaar maakt. De volgende parameters zijn essentieel:
  • de sterkte van het magnetisch veld
  • frequenties voor toediening van de magnetische pulsen
  • de tijdsduur van de behandeling
Tegenover de uitgebreide lijst van indicaties staat een minimum aan contra-indicaties;
  • zwangerschap;
  • virale infecties;
  • pacemaker.

Prijs: op aanvraag